МАОРИФ

ЌАДРДОНИИ ЗАЊМАТИ МАОРИФЧИЁН

Дар иљлосияи ёздањуми Маљлиси вакилони халќи ноњия даъвати  панљум кўчаи Навбунёди Љамоати шањраки Файзобод ба номи Ќурбон Назир ва муассисаи тањсилоти миёнаи  умумии раќами 22 ба номи  Наљмиддинов Мирзо номгузорї шуд. Боиси ќайд аст, ки Ќурбон Назир ва Мирзо Наљмиддинов дар пешрафти соњаи маориф  хизмати шоиста кардаанд.

Ќурбон Назир солиёни зиёд ба њайси мудири маорифи ноњия ва сарвари чанд муассисаи таълимї фаъолият дошта, зањмату мењнати ў бо орденњои Ленин ва “Байраќи сурхи мењнат” ќадрдонї шудааст. Пешрафту дастовардњои омўзгорону шогирдони муассисаи тањсилоти миёнаи умумии раќами 22 бошад, ба номи Мирзо Наљмиддинов  сахт марбут аст. Номбурда солњои зиёд  дар ин таълимгоњ ба сифати муовини директор ва директори муассисаи мазкур фаъолият дошт. Пос доштани номи онњо, ин эњтирому арљгузорї  ба зањмати ањли маориф арзёбї мегардад.

“НФ”.

Шаблоны joomla скачать здесь